Els serveis prelaborals, l'últim esglaó abans de la recerca de feina

reporprelaboralLa inserció laboral és un pas més cap a la integració social i comunitària d’una persona. Aquest avenç suposa tot un repte, i encara ho és més per a les persones que han patit un trastorn de salut mental. És per això que trobar feina és un dels objectius principals de les entitats que es dediquen a donar suport al col·lectiu. Però buscar feina requereix una preparació prèvia, i aquí és on entren en joc els serveis prelaborals.

Escrit per: Gisela Giralt

 

Actualment, els serveis prelaborals els ofereixen diverses entitats que lluiten contra l'estigma que pot suposar el fet d’haver patit un trastorn de salut mental a l’hora de buscar feina. El 2018, la taxa d’atur de les persones amb trastorn de salut mental era del 61,9%, 44,2 punts més elevada que la població general. "L'objectiu dels prelaborals és donar resposta a les necessitats d'una part del col·lectiu, que requereix un procés de capacitació i rehabilitació laboral de cara a aconseguir una integració laboral, ja sigui en el mercat de treball ordinari o en el protegit", explica Susana Silvestre, gestora transversal de serveis prelaborals i subdirectora tècnica de la Fundació Joia. Avui, l'entitat ofereix el Servei Prelaboral a tres districtes de Barcelona: Gràcia, Sants i Sant Martí, i l'any passat va atendre a 293 persones. 

 

L'accés al servei
El Servei Prelaboral de la Fundació Joia treballa amb la persona com a eix central. Quan arriba a l'entitat, és rebuda pel Servei d’Acollida i es fa un primer diagnòstic de la seva situació, les seves necessitats, les seves capacitats i el seu potencial. Un cop vinculada amb el Prelaboral, la persona passa a convertir-se en usuària d’aquest recurs i defineix els seus objectius i el seu projecte formatiu o laboral, tant a curt com a llarg termini. Per accedir als prelaborals només cal que la persona estigui en edat de treballar, que tingui residència a Catalunya, que estigui vinculada a la Xarxa Social i Sanitària —és a dir, que tingui un diagnòstic de salut mental i estigui en tractament— i, sobretot, que tingui una demanda de feina, el desig de treballar. 

 

El Centre de Formació i Prevenció de Mataró (CFP) també té un servei prelaboral. En el seu cas, quan una persona es vincula al servei, s'hi està un primer mes per habituar-s'hi i després es marca uns objectius. A partir d'aquí, aquests objectius es van avaluant segons un sistema d'indicadors que comparteixen totes les persones professionals del servei. Cada sis mesos es fa un buidatge de totes les dades obtingudes per poder continuar orientant la persona cap als seus objectius individuals. A partir d'aquí s'estableix un pla funcional d’activitats per aconseguir-ho i un seguiment trimestral per mesurar-ne l'evolució. "Es tracta d’un programa completament individualitzat d'inserció (o reinserció) laboral —diu Silvestre—. Tot i que la majoria d’activitats són grupals, l'itinerari és diferent per a cada persona i busca millorar les seves competències laborals ajustant-se sempre a les seves necessitats individuals. Aquestes activitats estan dividides en diversos blocs. Per una banda, es treballen els hàbits i les competències laborals bàsiques en activitats com el taller de cuina, els tallers d’oficis com fusteria, electricitat, soldadura, l'hort comunitari o el taller de reparació de bicicletes; de fet, el mateix veïnat de la zona hi pot portar les seves bicicletes a reparar." Per altra banda, també es treballen les habilitats socials, el coneixement sobre el mercat laboral i l'orientació professional. "Aquest àmbit és més teòric, tot i que les persones usuàries també poden experimentar simulacions de proves pràctiques que es podrien trobar en un procés de selecció laboral real." Jaume Rodon, coordinador del Servei Prelaboral de l'entitat, afegeix que, en el cas del CFP, en aquesta part teòrica "el que fem són classes enfocades a treballar els hàbits laborals. Tenim mòduls de recerca de feina, d'informàtica, d'habilitats socials (com ara enfrontar-se a una entrevista de feina, etc.) i classes més específiques, com per exemple de català, ja que rebem molta gent de fora a la qual els costa la llengua."

 

reporprelaboral2

 

A més, els equips que componen els serveis prelaborals de les entitats que els ofereixen són multidisciplinaris, formats cadascun per professionals de la psicologia i el treball social i tècniques d'atenció directa. En el cas de la Fundació Joia, funciona de la següent manera: "La usuària té assignada una persona tècnica referent, que acostuma a ser d'atenció directa, amb qui fa un seguiment individual més constant, però també fa un seguiment amb la psicòloga i la treballadora social, que avaluen les altres variables que intervenen en el procés de la persona".

 

Silvestre explica que "es tracta d'un recurs primordial, perquè l'aparició del trastorn suposa una ruptura biogràfica important a nivell social i de trajectòria formativa i laboral, que pot comportar l'exclusió del món laboral durant llargs períodes de temps i pot portar a una sensació d’aïllament social". El Prelaboral, doncs, estableix un marge de temps perquè la persona es pugui recuperar, rehabilitar, perquè adquireixi noves habilitats i competències laborals. Però el servei també acull persones que no han treballat mai. D’aquesta manera, les que provenen d'una trajectòria laboral poden compartir experiències i donar la seva visió sobre la realitat laboral. 

 

Un exemple de tot això és el Rogelio, que es va vincular al Servei Prelaboral de la Fundació Joia el març del 2019. Provinent del Club Social d'una altra entitat, volia buscar feina, però no sabia per on començar. "Jo no havia treballat mai i no sabia per on tirar. Durant aquests mesos he après molt i em sento més orientat dins el mercat laboral. Ara tinc un currículum amb les meves habilitats i faig simulacions d'entrevistes per estar més preparat." A partir de fer ús del servei, el Rogelio ha sabut enfocar millor la recerca de feina. Tot i que les sortides laborals i formatives que pot tenir una persona vinculada a un prelaboral són majoritàriament dins el mercat protegit, també hi ha casos on es pot seguir un itinerari d'inserció en una empresa ordinària. "Ara em centro en posicions per a les quals no demanin experiència, perquè jo no la tinc. No busco qualsevol cosa, sinó on puc encaixar, sabent el que se’m dona bé." Actualment, ja ha rebut tres ofertes de feina i ha fet algunes entrevistes. "Fins ara no he tingut sort, però estic en el circuit i m’hi sento còmode." Abans de vincular-se al Prelaboral, el Rogelio no tenia molt clar si apuntar-s'hi i fins i tot li havien dit que no podria treballar. Ara, però, està content d'haver-ho fet, i ho recomana. "Aquí he conegut moltes persones interessants. He fet amics, però també tinc molt bona relació amb les persones professionals. La veritat és que em sento com a casa."

 

"L'itinerari és diferent per a cada persona i busca millorar les seves competències laborals ajustant-se sempre a les seves necessitats individuals", Susana Silvestre

 

Per al CFP és especialment interessant el seguiment individual que es fa de les persones usuàries del servei de prelaboral. Seguint una taula d'indicadors, cada professional avalua la persona segons les competències específiques de cada mòdul.

 

Mercat protegit
Una opció per a les persones usuàries dels prelaborals són els centres especials de treball. Un exemple és el cas de la Susana, que va estar dins el Prelaboral durant un any i mig abans no va trobar una oportunitat dins el mercat laboral protegit. Ara ja en fa més de dos que treballa a Apunts, el centre especial de treball de la Fundació Joia que es dedica a les arts gràfiques i la missatgeria, i n’està molt contenta. "Al principi jo no coneixia el servei, no sabia ni que existia, però la meva treballadora social em va dir que ho provés, que em podrien donar un cop de mà. Hi vaig entrar i vaig seguir el procés de mica en mica, sense pressa. Em va cridar l’atenció que el camí a seguir el tries tu. Ells t'ajuden, però ho tries tu." La Susana creu que és important que existeixi aquesta mena de serveis per aconseguir feina, però també per totes les coses noves que s’hi aprenen. "No només t'ensenyen a fer recerca de feina, sinó que també t'ensenyen a treballar i a conviure-hi socialment." Afegeix també que el que més l'ha ajudat és sentir el suport d'algú. "Sempre estan al teu costat, guiant-te, fins i tot un cop ja has trobat feina. Hi ha un seguiment i vigilen que tot funcioni i que estiguis bé. Penso que aquest suport és molt necessari."

 

Susana Silvestre afirma que "la tasca que fem és molt important, i penso que els serveis prelaborals sí que han fet que la situació millori, però les dades són les que són i ens indiquen que no és suficient. Avancem per bon camí, però ho fem molt a poc a poc. Encara hi ha feina per fer". Jaume Rodon també remarca la importància dels prelaborals, afegint que "partim del fet que tenir una feina implica una certa autonomia econòmica i una ampliació de relacions socials, que propicien una integració comunitària. Les persones que han patit un trastorn de salut mental es troben en una situació més fràgil i tenen més dificultats per arribar a aquest punt. És per això que són tan importants els serveis prelaborals. Són l'empenta que necessiten aquestes persones per il·lusionar-se i motivar-se per arribar a una inserció total".

Acompanyament al lloc de feina
El fet de començar a treballar per primera vegada o després d’un període d'inactivitat laboral pot generar inseguretat. Adaptar-se a la cultura d'una nova empresa no sempre és fàcil, i a vegades costa trobar la iniciativa per demanar clarificacions sobre com realitzar les tasques o expressar els dubtes o els problemes que es poden derivar de la feina. És per això que, un cop la persona ha arribat a aquest punt, el prelaboral continua donant-li suport, sempre que així ho vulgui i en la mesura que prefereixi. Aquest seguiment és tan personalitzat com ho ha estat el procés previ a la inserció, de manera que es pot fer de manera presencial, al servei o al lloc de feina i també a distància, com per exemple telefònicament. L'objectiu, diu Susana Silvestre, gestora transversal de serveis prelaborals i subdirectora tècnica de Fundació Joia, és "apoderar la persona a partir d’orientar-la, acompanyar-la i ajudar-la a canalitzar qualsevol dubte o malestar, establint mecanismes de comunicació i de gestió d'incidències". Fins i tot, el servei podria fer d'intermediari, si la persona ho demana. En el cas d'empreses dins el mercat protegit, aquesta vinculació es faria directament, mentre que en el cas d'empreses dins el mercat ordinari, el servei hi podria intervenir explicant els punts forts i les capacitats de la persona i proporcionant pautes i eines per facilitar l'adaptació per totes dues parts. "La idea és que el seguiment es vagi espaiant fins que arribi el moment en el qual la persona ja no ho necessiti", apunta Silvestre.

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar

Comparteix amb nosaltres

Fundació Joia

logo fundacio joia

Dades contacte

Joia Magazine
c/ Bac de Roda, 149
08018 Barcelona
T. 93 834 49 40
Per a qualsevol dubte o suggeriment: comunicacio@fundaciojoia.org

Avís Legal i Política de Privacitat

Segueix-nos a les xarxes socials

Subscriure novetats

FILTRE ANTI-SPAM suma 3+1
Nom
Mail