La participació activa de les usuàries i les famílies, un element clau de la qualitat en salut mental

iniciativesocials 1Fundació Joia ha decidit posar en marxa aquest 2021 les comissions participatives de persones usuàries i de famílies com una aposta ferma per la millora continua de la qualitat en salut mental. Coneguem de primera mà, des de les persones usuàries, les famílies, i les persones professionals, l’experiència d’aquestes comissions.

Escrit per: Laura López

 

Durant el primer trimestre de 2021 tots els serveis de Fundació Joia han posat en marxa aquestes comissions participatives que tenen per objectiu millorar la qualitat de l’atenció a les persones usuàries i les seves famílies, i el vincle amb la comunitat. “El que volem és que tant les persones usuàries com les famílies puguin participar més en la Fundació i tinguin un canal de participació més directe, per poder recollir les seves experiències en relació a l’atenció rebuda en els servei,s i així poder millorar l’experiència viscuda a l’entitat des del moment en què arriben al servei i tot el procés que fan en ell”, explica Susana Silvestre, subdirectora tècnica i gestora transversal de serveis Prelaborals de Fundació Joia.

La idea és que a través d’aquestes comissions les usuàries i les famílies participants comparteixin les seves idees i inquietuds, per aportar i contribuir a la missió de l’entitat: “oferir serveis de qualitat ajustats a les necessitats de les persones que atenem per donar-les oportunitats laborals i d’inserció social”, especifica.

Formació de les comissions participatives
Tots els serveis de Fundació Joia tenen comissions participatives: els serveis de Rehabilitació persones Adultes i de Joves i els Clubs Socials tenen comissions d’usuàries i de famílies, i els serveis Prelaborals i els Itínere se centren en les comissions d’usuàries. Això es dóna perquè els primers s’enfoquen en la intervenció a les famílies, però els segons tenen objectius clau enfocats a la inserció laboral i a la relació amb les empreses.

“Les comissions estan formades per persones implicades, compromeses, valorades dins el servei, amb un procés de recuperació òptim, i en el cas de les famílies, han d’estar incloses dins el procés que la usuària està realitzant al nostre servei”, explica Cristina Ferreti, gestora transversal de Clubs Socials.

comissionspart2

La vinculació de les famílies en les comissions en el cas dels Clubs Socials ha estat diferent respecte als altres serveis perquè en la tasca diària dels Clubs la intervenció amb aquestes no està definida dins el servei. “Nosaltres treballem amb les famílies si hi ha demanda, no fem entrevistes familiars; fem seguiment de la persona usuària i es poden incloure les famílies si hi ha demanda per part de la família i si la usuària vol que la família s’inclogui dins el seu procés”, especifica Ferreti. Per això, a partir de les comissions participatives de famílies, “els Clubs tenim l'oportunitat de conèixer més a les famílies, tenir una intervenció més directa i activa i integrar-les dins el servei”, diu.

"La idea és que les comissions estiguin vives i permanentment funcionant", Susana Silvestre

Durant el primer trimestre de 2021 es va fer el procés de constitució de les comissions realitzant tres reunions en les quals van escollir la portaveu de cada comissió, que són les que han de representar a la seva comissió en altres espais, "i en un futur reunir portaveus de diferents comissions per poder recollir encara més, des d’una perspectiva més general i global, totes les millores i aportacions que puguin fer”, comenta Silvestre. Cada 15 dies hi ha reunió de comissió, que pot ser presencial, telemàtica o híbrida, i en el primer trimestre n’hi ha hagut tres. A la primera es va explicar la finalitat i el funcionament de la comissió, la segona va servir per veure les persones que volien tenir un paper més actiu dins les comissions i ser portaveus, i a la tercera, de forma online i anònima, les famílies i persones usuàries van escollir a les portaveus. “La idea és que les comissions estiguin vives i permanentment funcionant, encara que ja contemplem que pugui haver persones que es vagin incorporant i altres que no puguin continuar participant”, explica Silvestre.

S’ha creat un protocol perquè les propostes i millores treballades des de les comissions arribin als òrgans de decisió de la Fundació, per a que les puguin treballar, analitzar i veure si corresponen a una necessitat general, per així posar-les en marxa. Per poder posar en marxa aquest protocol, cada comissió està conduïda per la coordinadora de cada servei, que és qui s’encarrega de recollir aquestes propostes i millores.

“El que volem és crear tot un sistema, una metodologia i una forma de treballar que doni recursos, aportacions, oportunitats, propostes i canvis”, Cristina Ferreti

En cada sessió es tracta un tema concret del servei partint de la pròpia vivència. “A l’abril el primer tema a tractar va ser el procés de vinculació inicial al servei, al maig van ser temes d’activitats grupals i a l’última sessió de maig es van tractar les insercions socials, formatives i laborals”, explica Ferreti. Les comissions han començat al 2021, i “el que volem és crear tot un sistema, una metodologia i una forma de treballar que doni recursos, aportacions, oportunitats, propostes i canvis”.

Perfil i experiència de persones usuàries i familiars
El Carlos Moreno és usuari del servei de Club Social des del 2010 i ha estat escollit portaveu de la comissió participativa de persones usuàries del Club Social de Sant Martí. “La coordinadora del servei ens va dir que es necessitava un portaveu per constituir la comissió i jo vaig preparar i presentar la meva candidatura”, relata. Com a portaveu ha d’estar “molt atent al que es diu a les reunions per saber els temes que es proposen i conèixer els acords als que s’ha arribat, els he de reflectir amb claredat i defensar-los davant altres comissions”. De moment diu que no té cap proposta de millora ni suggerència perquè “en el Club sempre ho veig tot bé i que tothom està molt a gust, i amb la formació de les comissions veig que la cosa està anant molt més bé”.

comissionspart3

El perfil de les persones i famílies que participen en les comissions són molt diferents principalment per l’edat, però “en totes s’ha buscat que siguin persones representatives del servei perquè la idea és que siguin representants d’una opinió general sobre com està funcionant el servei en totes les àrees; en el cas dels serveis d’Itínere també comptem amb persones que han pogut inserir-se en el mercat laboral, i així podem valorar el procés d’inserció que oferim”, comenta Jordi Formiguera, gestor transversal d’inserció laboral de Fundació Joia. El que es busca és que les comissions facin propostes de millora, però també que puguin oferir oportunitats: “Nosaltres no tenim comissions de famílies, però potser una família d’un altre servei que és d’inserció social ens pot ajudar a millorar les oportunitats d’inserció laboral amb el teixit empresarial”, especifica.

L’Héctor Marín és portaveu de la comissió participativa d’usuaris/es del servei Prelaboral de Gràcia. Només porta al servei des del 2019, però “el temps que he estat a Fundació Joia m’ha interessat molt com es gestiona el tema laboral i vull conèixer millor el servei i donar-lo a conèixer a la resta de serveis de l’entitat, per això vaig decidir participar en aquesta comissió”. El que més li agrada a l’Héctor de la seva tasca com a portaveu és col·laborar en “millorar diferents aspectes del servei i comunicar les decisions de millora que hem pres, contribuir sobretot a millorar el servei i a fer de pont comunicatiu”, diu.

“Estic segura que acabarem fent bona feina, ja que són comissions molt potents perquè tenim perfils elevats com una mestra, una metgessa i una treballadora social”, Marta García

La diferència entre les comissions de família de Rehabilitació de Joves i les de Rehabilitació d’Adults és que a la d’adults “s’han vinculat més germans/es i parelles, ja que el perfil que atenem és d’entre 50 i 55 anys i per tant els pares i mares ja són molt grans”, indica la gestora transversal de Rehabilitació Comunitària, Marta García. La diferència més gran entre famílies i persones usuàries és que “els usuaris/es parlen en primera persona sobre com ha estat el seu procés d’acollida, el seu procés en les activitats i el seu seguiment, i les famílies donen una visió de com ho veuen des de casa, sobre l’atenció que veuen que li donem a la persona usuària i a ells com a familiars”.

En el cas de les comissions de famílies de joves “estic segura que acabarem fent bona feina, ja que són comissions molt potents perquè tenim perfils elevats com una mestra, una metgessa i una treballadora social”, afegeix. La Montserrat Rivera és portaveu de la comissió participativa de famílies del servei de Rehabilitació de Joves de Sant Martí. Per a ella, “tot el que es pugui aportar i ajudar en funció de la nostra experiència sempre és bo per a nosaltres i per a altres persones que entrin en el servei”. La Montserrat diu que està molt satisfeta amb el servei i que es va postular com a portaveu perquè “coneixo el servei des de fa més temps que altres membres”.

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar

Comparteix amb nosaltres

Fundació Joia

logo fundacio joia

Dades contacte

Joia Magazine
c/ Bac de Roda, 149
08018 Barcelona
T. 93 834 49 40
Per a qualsevol dubte o suggeriment: comunicacio@fundaciojoia.org

Avís Legal i Política de Privacitat

Segueix-nos a les xarxes socials

Subscriure novetats

FILTRE ANTI-SPAM suma 3+1
Nom
Mail