Page 1 - Revista Joia Estiu 2020
P. 1

magazine
            magazine
        salut mental
        salut mental
            NÚM. 31 — ESTIU 2020
            NÚM. 31 — E S TIU 2 0 2 0

     COM HA AFECTAT LA COVID-19


     LES PERSONES AMB TRASTORN


     DE SALUT MENTAL?
     REPORTATGE     ELS CET                                    DAVID


     ES REINVENTEN                              VERDAGUER     DURANT EL                            “  L’HUMOR ÉS LA MILLOR MANERA


     CONFINAMENT                                DE TRENCAR TABÚS
                                           I D’ACOSTAR-SE

                                             A LA GENT ”         Fotografi a: CCMA

  REPORTATGE INICIATIVES SOCIALS PER AJUDAR COL·LECTIUS VULNERABLES DURANT EL CONFINAMENT
   1   2   3   4   5   6